Záměr pronájmu pozemku (archiv dokumentů)

Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kasejovice.

Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst.1 zákona 128/200 Sb.zveřejňuje záměr pronájmu pozemku č. 817, 818 a 891 v k. ú. Kasejovice.

Obrázek z katastrální mapy.

Vyvěšeno na úřední desku: 20.01.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.02.2006