Záměr pronájmu (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr pronájmu.

  • pronájmu pozemku par. č. 245 v k. ú. Újezd u Kasejovic o výměře 1205 m2

Přiložená mapa.

Starostka města: Ing.Čápová Marie

Vyvěšeno:14.06.2010
Sejmuto: 29.06.2010

Vyvěšeno na úřední desku: 14.06.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.06.2010