Záměr pronájmu (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu:

  • části pozemku č. 1212/1 v k. ú. Řesanice

Starostka města: Ing.Čápová Marie

Vyvěšeno:03.06.2009
Sejmuto: 19.06.2009

Vyvěšeno na úřední desku: 03.06.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.06.2009