Záměr pronájmu (archiv dokumentů)

Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:

  • pronájmu č. parc. 1284/2, 1291/2, 1282, 1283, 1281/2, 1281/1,1281/3, 1272/2, 1291/1, 1291/2, 1266/2, 1272/1 v k. ú. Újezd u Kasejovice

Starostka obce: Čápová Marie

Vyvěšeno:18.4.2007
Sejmuto: 5.5.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 18.04.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.05.2007