Záměr pronájmu (archiv dokumentů)

Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:

  • záměr pronájmu části pozemku parc. č. 536/1 v k. ú. Chloumek

Vyvěšeno: 23.listopadu 2006
Sejmuto: 11.12.2006

Bc. Marie Čápová
starostka obce Kasejovice

Vyvěšeno na úřední desku: 23.11.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.12.2006