Záměr směny a odprodeje (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:

  • záměr směny pozemků v k. ú. Kasejovice – část pozemku č. parc. 1621/1 o výměře cca 290 m2 za část pozemku – parc. č. 497/2
  • záměr odprodeje části parcely č. 1153/1 v k. ú. Kasejovice (dle geometrického plánu č. 465-169/2008 je tato parcela oddělena pod parc. č. 1153/2 o výměře 335 m2)
  • záměr odprodeje části pozemku v k. ú. Řesanice parc. č. 1212/1 o výměře cca 20-25 m2

Starostka města: Ing.Čápová Marie

Vyvěšeno:3.11.2008 Sejmuto: 18.11.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 03.11.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.11.2008