Záměr výpůjčky (archiv dokumentů)

Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:

  • Záměr výpůjčky části pozemku č. 536/1 v k. ú. Chloumek

Starostka obce: Čápová Marie

Vyvěšeno:6.2.2007
Sejmuto: 21.2.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 06.02.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.02.2007