Záměr výstavby větrné elektrárny 1500 kW "Kasejovice". (archiv dokumentů)

Výstavba větrné elektrárny 1500 kW, Kasejovice - Informace o oznámení.

Ve smyslu § 16 odst. 3 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Obec Kasejovice zveřejňuje informaci o možnosti nahlížet do spisu „Posuzování vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení - záměr výstavby větrné elektrárny 1500 kW, Kasejovice".
Do výše uvedeného spisu lze nahlédnout na Obecním úřadě v Kasejovicích, kancelář starostky, v úředních hodinách, tj. PO, ST 7.00-12.00; 13.00-17.00 hod., ÚT, ČT 7.00-12.00; 13.00-15.30 hod., PÁ 7.00-12.00 hod.
Současně upozorňujeme, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce kraje.

Vyvěšeno na úřední desku: 24.11.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.12.2005