Záměr (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu:

  • letního kina v Kasejovicích za těchto podmínek: pronájem 1 Kč za rok + pomoc Města Kasejovice s údržbou areálu (sečení trávy, nátěr promítací plochy)

Starostka města: Ing.Čápová Marie

Vyvěšeno:23.02.2010
Sejmuto: 10.03.2010

Vyvěšeno na úřední desku: 23.02.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.03.2010