Závěrečný účet r. 2020 a schválený rozpočet na r. 2021 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství (archiv dokumentů)

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů, Závěrečný účet svazku za rok 2020, Usnesení Shromáždění zástupců, Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2022 - 2024, Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2020

Vyvěšeno na úřední desku: 31.05.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.06.2021