Usnesení z 11. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 11. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 5.8.2015 na radnici v Kasejovicích (mimořádné).

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/175/2015 - program 11. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/176/2015 - přijetí finanční částky ve výši 30 000 v rámci ocenění v soutěži Vesnice roku 2015
  • RM/177/2015 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 645/1 v k.ú. Polánka u Kasejovic
  • RM/178/2015 - přidělení veřejné zakázky „Nákup kontejnerů a kompostérů pro město Kasejovice“ na základě doporučení hodnotící komise těmto firmám – část 1 (120 ks kompostérů pro občany) firmě MEVA-CB, s.r.o. České Budějovice za cenu 410 000 Kč (bez DPH), část 2 (2 ks kontejnerů na biologický odpad) firmě KOVO-HOLUB, Nepomuk, s.r.o. za cenu 91 040 Kč (bez DPH) a část 3 (drtící lopata a drapákové vidle k traktoru John Deere) firmě STROM Praha, a.s. za cenu 406.500 Kč (bez DPH) a pověřuje paní starostku k jednání s firmami a k podpisu smluv

V Kasejovicích 5.8.2015

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Bc. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 13.08.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.08.2015