Usnesení z 11. schůze Rady města Kasejovice

Usnesení z 11. schůze Rady města Kasejovice konané dne 20.září 2007 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schválila:

 • 121/2007 záměr pronájmu letního kina v Kasejovicích
 • 122/2007 nákup promítacího zařízení v celkové hodnotě 30 000 Kč
 • 123/2007 využití práva opce na prodloužení nájemní smlouvy České spořitelně na nebytové prostory pro umístění bankomatu na radnici
 • 124/2007 záměr pronájmu nebytových prostor (prodejny) č. p. 11 v Řesanicích
 • 125/2007 žádosti TJ Sokol Kasejovice o příspěvek z Programu přímé podpory neziskových organizací a mládeže v celkové částce 22 500 Kč s tím, že bude dodržen účel a to provoz fotbalových kroužků dorostu, žáků a přípravky
 • 126/2007 datum 2.10. 2007 schůze zastupitelstva města a program:
  • Prodej domu č. p. 297 v Kasejovicích
  • Projednání žádostí o odkoupení pozemků (záměry schvalovány na předešlé schůzi)
  • Stanovisko k bezúplatnému převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR
  • Návrh komunitního plánování Prácheňsko
 • 127/2007 záměr pronájmu pozemku par. č. 138/6 v k. ú. Újezd u Kasejovice

Vzala na vědomí:

 • 128/2007 rozbor hospodaření města za rok 2007
 • 129/2007 I. změny rozpočtu města za rok 2007
 • 130/2007 výpověď nájemní smlouvy z nebytových prostor (prodejna) v Řesanicích
 • 131/2007 zprávu o ukončení činnosti knihovnice v Řesanicích
 • 132/2007 nabídku na koupi domu č. p. 297 v Kasejovicích podanou paní (***)
 • 133/2007 zprávu Ing. Jíry o posouzení stavu komunikace Oselce-Řesanice
 • 134/2007 informace z města

Doporučuje zastupitelstvu schválit:

 • 135/2007 I. změny v rozpočtu města za r. 2007
 • 136/2007 prodej domu č. p. 297 v Kasejovicích za nabídkovou kupní cenu

Navrhuje:

 • 137/2007 předložit akciové společnosti Agrochov Kasejovice – Smolivec odborný posudek a požadovat náhradu škod, za které je dle zpracovaného posudku zodpovědná

V Kasejovicích dne 20.9.2007

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 20.09.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.10.2007