Usnesení z 13. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 13. mimořádného jednání Rady města Kasejovice konaného dne 10.9.2015 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/194/2015 - žádost z.s.p.o. Prácheňsko o poskytnutí individuální dotace ve výši 9 000 Kč na pořízení mobilního pódia a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kasejovice.
  • RM/185/2015 - změny v rozpočtu města

V Kasejovicích 10.9.2015

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.09.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.09.2015