USNESENÍ z 19. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 19. schůze Rady města Kasejovice konané dne 26. června 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 239/2008 změny v rozpočtu města, které jsou nedílnou součástí usnesení
 • 240/2008 návrh smlouvy firmy Příroda s. r. o. Brandýs n./L.- St. Boleslav na zhotovení návrhu lesního hospodářského plánu
 • 241/2008 návrh smlouvy akciové společnosti Jihospol Strakonice na opravu fasády a výměnu oken v mateřské školce a dodatek k této smlouvě na výměnu oken v suterénu školky
 • 242/2008 příspěvky z Programu přímé podpory neziskových organizací při práci s mládeží a veřejně prospěšných aktivitách s tím, že bude dodržen účel a příspěvek doložen doklady:
  • TJ Sokol Kasejovice – celodenní turnaj dorostenců - 12.7. 2008 - 4 700 Kč
  • TJ Sokol Kasejovice – třetí ročník přípravek – 8 týmů 16.8. 2008 – 7 300 Kč
  • TJ Sokol Kasejovice kroužek začínající fotbalista - 12 dětí (4-5 let) - 5 000 Kč
  • TJ Sokol Kasejovice – fotbalový kroužek – starší děti – 21 dětí (11-14 let) – 8 300 Kč
  • TJ Sokol Kasejovice – fotbalový kroužek – starší přípravka – 18 dětí (5-10 let) – 6 800 Kč
  • SDH Kladrubce pouťový fotbalový turnaj – 3 000 Kč
  • Milan Šmíd, Podhůří nohejbalový turnaj – 2 000 Kč
 • 243/2008 finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč JSDH Kasejovice na oslavy 130 let od založení sboru
 • 244/2008 finanční příspěvek ve výši 4 000Kč Dětskému domovu v Nepomuku rodinné skupině Oselce na letní dovolenou dětí a dětské letní tábory
 • 245/2008 žádost Mateřské školy Kasejovice o zakoupení nové škrabky do školní kuchyně
 • 246/2008 odměny ředitelce Základní a Mateřské školy Kasejovice za výsledky hospodaření v roce 2007
 • 247/2008 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice
 • 248/2008 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice

Souhlasí:

 • 249/2008 s výběrem firmy Příroda s.r.o. Brandýs n./L.–St. Boleslav na zhotovení návrhu lesního hospodářského plánu
 • 250/2008 s výběrem akciové společnosti Jihospol Strakonice na opravu fasády a výměnu oken v mateřské škole
 • 251/2008 s uzavřením nové veřejnoprávní smlouvy k projednání přestupků s obcí Hradiště za cenu 500 Kč za přestupek
 • 252/2008 oslovit firmu EGF s. r. o . Sušice ve věci odkoupení pozemků pod bývalým areálem AGRO Přeštice za účelem využití prostor ke zpracování biologického odpadu a manipulace dřeva z přilehlých městských lesů
 • 253/2008 - s předloženým programem příštího zastupitelstva města

Bere na vědomí:

 • 254/2008 kžádost firmy Bevar o převzetí areálu bývalého koupaliště v Kasejovicích
 • 255/2008 oznámení Základní a Mateřské školy o provozu škol během prázdnin
 • 256/2008 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice
 • 257/2008 žádost Rally klubu historických automobilů v AČR o schválení klubové akce IC WEST historic nostalgie rallye 2008 za obcí Kladrubce, Přebudov, Budislavice, Dožice
 • 258/2008 stížnosti:
  • I. a V. Berkové, bytem Kasejovice
  • J. Pohankové, bytem Kasejovice
 • 259/2008 návrh firmy Vatec eletronics s. r. o. Bezdědovice a EGF. s. r. o. Sušice o finančních podporu města v souvislosti se záměrem výstavby větrných elektráren Amerika a Danielka

se seznámila:

 • 260/2008 se strategií MAS Pošumaví z.s.o.p.o. (Strategický plán a Fiche) na období 2008- 2013

Pověřuje:

 • 261/2008 starostku města podpisem smlouvy s firmou Příroda s. r. o. Brandýs n./L. – St. Boleslav na zhotovení návrhu lesního hospodářského plánu
 • 262/2008 starostku města podpisem smlouvy s akciovou společností Jihospol Strakonice na opravu fasády a výměnu oken v mateřské škole

Neschvaluje:

 • 263/2008 žádost pana (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice

Stanovuje:

 • 264/2008 termín příštího zastupitelstva města na pondělí 14.7.2008

V Kasejovicích dne 26.6.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 26.06.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.07.2008