Usnesení z 19. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 19. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 24. března 2004.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

  • 22/2004 pronájem nebytových prostor panu (***) v domě č. p. 98 o celkové výměre 104,01 m 2 a to do konce volebního období tj. 31. 12. 2006 s 3 měsíční výpovědní lhůtou za stávající nájem v případě splnění podmínky a to nápomoc při nákupu nábytku do základní školy.

Souhlasí:

  • 23/2004 s rekonstrukcí stávajícího rozvodného zařízení NN v Chloumku a s montáží pětižilového kabelu a. s. ZČE za účelem rekonstrukce veřejného osvětlení.
  • 24/2004 s provozem dětského letního tábora 33. junáckého oddílu Šíp Plzeň a sběrem palivového dřeva v termínu od 3. července do 17. července 2004 za Přebudovský rybníkem
  • 25/2004 souhlasí s provozem pouťových atrakcí panem (***) o Kasejovické pouti.

Nesouhlasí:

  • 26/2004 pronájmem nebytových prostor v domě č. p. 297 panu (***).

Vybírá:

  • 27/2004 firmy ALDAST, spol. s. r. o. Strakonice, KK WEST s. r. o. Chotěšov, KOČÍ a. s. Písek, JIHOSPOL a. s. Strakonice, BERGER BOHEMIA a. s. Plzeň do výběrového řízení na akci „přístavba a rekonstrukce školy“ a společnost GPL INVEST zpracováním výběrového řízení.

Pověřuje:

  • 28/2004 starostku obce ověřením společnosti s. r. o. BOST stavební montáže Plzeň a případným dodatečným zařazením do výběrového řízení.

Vyvěšeno na úřední desku: 24.03.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.04.2004