Usnesení z 20. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 20. mimořádného jednání Rady města Kasejovice konaného dne 9.2.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/27/2016 program 20. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/28/2016 přidělení zakázky „Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě“ firmě PROSTROM Bohemia, s.r.o. Plzeň s nejnižší nabídkovou cenou 431 563,08 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k jejímu podpisu

V Kasejovicích 9.2.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.02.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.02.2016