USNESENÍ z 20. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Kasejovice konané dne 14. července 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

  • 265/2008 změny v rozpočtu města na základě pověření zastupitelstva města, které jsou nedílnou součástí usnesení
  • 266/2008 znění smlouvy s GPL INVEST s. r. o. Strakonice na zajištění výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce budovy č. p. 2 v Kasejovicích
  • 267/2008 žádost (***), bytem Kasejovice o prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 251 v Kasejovicích do 31.12. 2008
  • 268/2008 finanční příspěvek ZO ČSCH Kasejovice ve výši 10 000 Kč z Programu přímé podpory neziskových organizací při práci s mládeží a veřejně prospěšných aktivitách na zajištění okresní výstavy drobného zvířectva a opravy areálu chovatelů v Kasejovicích

Doporučuje zastupitelstvu:

  • 269/2008 schválit Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
  • 270/2008 zřídit Osadní výbor obce Kladrubce ve složení předseda Jana Jiřincová, členové Martin Jiřinec, Rudolf Ostříž ml.

V Kasejovicích dne 14.7.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 14.07.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.07.2008