Usnesení z 23. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 23. mimořádného jednání Rady města Kasejovice konaného dne 11.4.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/62/2016 – program 23. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/63/2016 – změny v rozpočtu města

V Kasejovicích 11.4.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 02.05.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.05.2016