USNESENÍ z 23. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Kasejovice konané dne 19. září 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

  • 278/2008 komisi pro otevírání obálek a posuzování nabídek na akci Společensko-kulturní centrum města Kasejovice“: J. Grauer, GPL Invest s.r.o.; Ing. Marie Čápová, starostka města; Zdeňka Kučerová, Odbor výstavby MěÚ Kasejovice; Josef Viktora, člen rady; Alena Vochová, projektantka - náhradníci: Blažena Chaloupková, Stanislav Chára, Ilona Sudová, Václav Kalbáč.
  • 279/2008 změny v rozpočtu města č. 8 v 8/2008, které jsou nedílnou součástí usnesení

V Kasejovicích dne 19.9.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 19.09.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.10.2008