Usnesení z 23. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 23. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 16. června 2004.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

  • 100/2004 návrh finančního zajištění „Rekonstrukce střechy budovy mateřské školy“.

Schvaluje:

  • 107/2004 inventarizaci majetku k 31. 12. 2003 v příspěvkových organizacích Mateřské a Základní škole v Kasejovicích.

Vyvěšeno na úřední desku: 16.06.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 02.07.2004