USNESENÍ z 24. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Kasejovice konané dne 16. října 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 280/2008 akciovou společnost Jihospol Strakonice jako dodavatele stavby rekonstrukce budovy č. p. 2 v Kasejovicích – akce „Společensko-kulturní centrum města Kasejovice“
 • 281/2008 znění Smlouvy o dílo na akci „Společensko-kulturní centrum města Kasejovice“ mezi Městem Kasejovice a akciovou společností Jihospol Strakonice
 • 282/2008 znění Smlouvy darovací na poskytnutí finančního daru o.p.o.Člověk v tísni za účelem nákupu hasičské stříkačky pro Obec Gernik
 • 283/2008 finanční příspěvek místní skupině ČČK Kasejovice ve výši 3 000 Kč z Programu přímé podpory neziskových organizací při práci s mládeží a veřejně prospěšných aktivitách na zajištění maškarního bálu pro děti a blahopřání občanům k životním výročím
 • 284/2008 finanční příspěvek SDH Kladrubce ve výši 3 000 Kč z Programu přímé podpory neziskových organizací při práci s mládeží a veřejně prospěšných aktivitách na zajištění vánočního turnaje ve stolním tenise a florbalu
 • 285/2008 prodat CAS k 24 na podvozku LIAZ nejvyšší cenové nabídce a to Obci Jirny
 • 286/2008 zadat pojištění nové CAS T815-2 Hasičské vzájemné pojišťovně, a. s.

Souhlasí:

 • 287/2008 se zadáním projektové dokumentace na obnovu dešťové kanalizace, chodníků a úpravy parkovacích míst v Tovární ulici v Kasejovicích
 • 288/2008 s poskytnutím identifikačních bodů všech katastrálních území města Kasejovice akciové společnosti AGROCHOV Kasejovice - Smolivec pro nově zakoupený software
 • 289/2008 se zařazením území obce do území MAS Pošumaví

Potvrzuje:

 • 290/2008 že se seznámila se strategií MAS Pošumaví

Jmenovala:

 • 291/2008 členy revizní komise pro revizi knihovního fondu v Obecní knihovně v Podhůří – předseda Štěpánka Černá, člen Alena Vachálková, člen Růžena Kovářová, náhradník Václav Jandoš

Bere na vědomí:

 • 292/2008 žádost Jana Palucha, bytem Řesanice o finanční příspěvek na uspořádání rybářské soutěže pro děti
 • 293/2008 získání sponzorského daru ve výši 125 000 Kč od s. r. o. Kovo Kasejovice Mont na pořízení nové CAS TATRA T815-2 s vyslovením poděkování města

V Kasejovicích dne 16.10.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 16.10.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.11.2008