USNESENÍ z 25. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 25. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 5.5.2020 na radnici v Kasejovicích (mimořádné)

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/68/2020 - program 25. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/69/2020 - obnovení provozu Mateřské školy Kasejovice s účinností od 11.5.2020 za dodržování předepsaných hygienických a dalších podmínek pro provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020, uvedených v manuálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

V Kasejovicích 5.5.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 14.05.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.05.2020