Usnesení z 25. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 25. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 20. září 2004.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 118/2004 žádost Základní školy Kasejovice o vyřazení truhlářského stroje z evidence dlouhodobého hmotného majetku z důvodu prodeje.
 • 119/2004 žádost Základní školy Kasejovice o nákup nábytku do učebny fyziky a kanceláří, nákupu vestavěných skříní na chodby a dvou kusů PC pro potřeby účetní a učitelského sboru v předpokládané částce cca 150 000 Kč.
 • 120/2004 žádost Základní školy o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence a to 2 ks signalizačních hodin v hodnotě á 5 374 Kč z důvodu nerentabilního provozu a nedostupnosti náhradních dílů.
 • 121/2004 žádost Základní školy Kasejovice o nákup nového časoměrného a signalizačního zařízení v hodnotě 18 838,40 Kč.
 • 122/2004 likvidační komisi v Základní škole Kasejovice ve složení (***).
 • 123/2004 prominutí nájmu panu (***) za byt v budově základní školy za měsíce červenec a srpen 2004 v poloviční výši z důvodu omezení užívání bytu v době rekonstrukce školy.
 • 124/2004 navýšení ceny za vodovodní přípojku na 6 500 Kč s platností od 1. 1. 2005.
 • 125/2004 přidělení bytu panu (***) v DPS Kasejovice s platností od 21. 9. 2004 do 31. 12. 2004.

Navrhuje:

 • 126/2004 vyjednávací cenu za traktor zn. Bělorus na 40 000 Kč.
 • 127/2004 uveřejnit inzerát na prodej objektu Šumavan nebo zadat prodej realitní kanceláři.
 • 128/2004 provést rekonstrukci střechy budovy mateřské školy tak, aby alespoň z části bylo možné v budoucnu využít prostory pod střechou jako učebny.

Bere na vědomí :

 • 129/2004 žádost pana (***) o odkoupení traktoru zn.Bělorus v současnosti umístěného v areálu a. s. Agrochov.
 • 130/2004 žádost Mateřské školy Kasejovice o nákup nových židlí a pracovních stolků.

Ukládá:>

 • 131/2004 paní starostce opětovně jednat s firmou Pressol o možném odkoupení objektu Šumavan.

Vyvěšeno na úřední desku: 20.09.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.10.2004