USNESENÍ z 26. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 13.05.2020 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/70/2020 - program 26. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/71/2020 - čerpání rezervního fondu Mateřské školy Kasejovice ve výši 24 006,40 Kč na zhotovení ochranné zástěny pro výdejnu obědů ve školní jídelně

SOUHLASÍ:

  • RM/72/2020 - s návrhem trasy vodovodní přípojky k domu čp. 280 na pozemku parc. č. st. 251/2 v k.ú. Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/73/2020 - nabídky na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“
  • RM/74/2020 - návrh společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. na prodloužení vodovodu a kanalizace v parku v Kasejovicích

V Kasejovicích 13.05.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 19.05.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.06.2020