Usnesení z 26. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 26. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 9.6.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/104/2016 – program 26. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/105/2016 – přidělení zakázky „Oprava částí místních komunikací“ firmě STRABAG, a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, České Budějovice s nejnižší nabídkovou cenou 1 268 039 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
  • RM/106/2016 – smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s. o umístění energetického zařízení pro stavbu „Kasejovice, PJ, p.č.st. 199 – přípojka NN“ a pověřuje paní starostku k podpisu
  • RM/107/2016 – změny v rozpočtu obce

V Kasejovicích 9.6.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 13.06.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.06.2016