USNESENÍ z 27. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 27. schůze Rady města Kasejovice konané dne 14. listopadu 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Jmenuje:

 • 324/2008 komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih ve složení:
  • předseda:
   • Ing. Marie Čápová, starostka města
  • členové komise:
   • MVDr. Václav Červený, místostarosta města JUDr.
   • Jaroslava Havlíčková, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje
   • Ing. Pavel Honzík, ředitel Plzeňského inspektorátu České školní inspekce
   • Mgr. Jiří Šeffl, ředitel Základní a Mateřské školy Spálené Poříčí
   • Iva Zoubková, učitelka Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih
   • Josef Viktora, člen Školské rady Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih

Pověřuje:

 • 325/2008 Marii Řehořovou tajemníkem konkurzní komise

Schvaluje:

 • 326/2008 změny v rozpočtu města č. 10/2008

V Kasejovicích dne 14.11.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 14.11.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.11.2008