USNESENÍ z 29. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Kasejovice konané dne 18. prosince 2008 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Bere na vědomí:

  • 338/2008 zápis z konkurzního řízení na místo ředitele Základní školy Kasejovice, okres Plzeň- jih ze dne 17.12. 2008

Jmenuje:

  • 339/2008 Mgr. Jaroslava Viktoru, bytem Srby do funkce ředitele Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih s účinností od 1.1. 2009

Schvaluje:

  • 340/2008 odměny ředitelce Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih za pracovní zásluhy v souvislosti s odchodem do důchodu

V Kasejovicích dne 18.12.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

 

Vyvěšeno na úřední desku: 18.12.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.01.2009