USNESENÍ z 30. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 30. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 8.7.2020 na radnici v Kasejovicích (mimořádné)

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/120/2020 - program 30. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/121/2020 - návrh č. 2E na rozdělení parcel v obytné zóně Chloumecká v Kasejovicích pro výstavbu 15ti rodinných domů s příjezdovou komunikací uprostřed

DOPORUČUJE:

  • RM/122/2020 - Zastupitelstvu města Kasejovice odkoupit pozemky parc. č. 1169/1 (část o výměře 2 069 m2) a parc. č. 1169/2 o výměře 2 588 m2 v k.ú. Kasejovice za cenu 80 Kč/m2

STANOVUJE:

  • RM/123/2020 - termín mimořádného jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 16.7.2020 v 16 hod. v klubovně tělocvičny v Kasejovicích s hlavním bodem programu: Návrh na odkoupení pozemků parc. č. 1169/1 (část o výměře 2 069 m2) a parc. č. 1169/2 o výměře 2 588 m2 v k.ú. Kasejovice

V Kasejovicích 8.7.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 16.07.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.08.2020