USNESENÍ z 31. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 31. schůze Rady města Kasejovice konané dne 2. února 2009 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

  • 343/2008 Mandátní smlouvu na obstarávání záležitostí investora – činnost koordinátora bezpečnosti práce na stavbě – „Rekonstrukce školy na společensko-kulturní centrum
  • 344/2008 veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Nezdřev a Městem Kasejovice
  • 345/2008 Smlouvu o partnerství mezi Základní školou Kasejovice a Městem Kasejovice
  • 346/2008 vyřazení a likvidaci dlouhodobého hmotného majetku – škrabky z evidence Mateřské školy Kasejovice
  • 347/2008 změny v rozpočtu města č. 2/2009
  • 348/2008 platový výměr ředitele Základní školy Kasejovice platný od 1.1. 2009

Bere na vědomí:

  • 349/2008 informaci starostky o navýšení cen svozu odpadu firmou Rumpold

V Kasejovicích dne 02.02.2009

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 02.02.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.02.2009