Usnesení z 31. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 31. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 23. března 2005.

Rada obce Kasejovice:

Shválila:

  • 30/2005 smlouvu o dílo mezi Obcí Kasejovice a (***) a to konkrétně o položení zámkové a kamenné dlažby při silnici I/20.
  • 31/2005 starostku obce jako člena dozorčí rady KaV Starý Plzenec.
  • 32/2005 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS.
  • 33/2005 podmínky pro podání nabídky na odkoupení bývalého areálu Šumavanu.

Souhlasí:

  • 34/2005 s umístěním pamětní desky k 60. výročí osvobození jihozápadních Čech na náměstí v Kasejovicích dle návrhu památkového ústavu.

Vyvěšeno na úřední desku: 23.03.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.04.2005