USNESENÍ z 33. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 33. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 23.09.2020 na radnici v Kasejovicích (mimořádné)

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/162/2020 - program 33. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/163/2020 - přidělení zakázky „Kasejovice – Snížení energetické náročnosti budovy radnice“ firmě Ing. Miroslav Suchan, Masarykovo nám. 21, Mirovice, IČO 48255360 s nabídkovou cenou 2 110 141,40 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
  • RM/164/2020 - přidělení zakázky „Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve školním areálu“ firmě Linhart spol. s.r.o., Lhotecká 820, Brandýs nad Labem, IČO 47052121, s nejnižší nabídkovou cenou 699 297 Kč bez DPH, tj. 846 149,37 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

V Kasejovicích 23.09.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 29.09.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.10.2020