USNESENÍ z 33. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 33. schůze Rady města Kasejovice konané dne 30. března 2009 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

  • 368/2009 Dodatek č. 30 - 34 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mezi firmou Rumpold-P s. r. o., Úslavská 27, Plzeň a Městem Kasejovice
  • 369/2009 odměny ředitelům Mateřské a Základní školy Kasejovice z rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ za I./VI.

V Kasejovicích dne 30.03.2009

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.03.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.04.2009