Usnesení z 34. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 34. mimořádného jednání Rady města Kasejovice konaného dne 11.1.2017 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/1/2017 – program 34. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/2/2017 - změny v rozpočtu města
  • RM/3/2017 – přidělení zakázky „Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovic a k.ú. Kladrubce“ firmě DVOŘÁK STAVEBNÍ, s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice, IČ: 28096878 s nejnižší nabídkovou cenou 2 221 560,00 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
  • RM/4/2017 – přidělení zakázky „Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnického potoka v k.ú. Kasejovice“ firmě DVOŘÁK STAVEBNÍ, s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice, IČ: 28096878 s nejnižší nabídkovou cenou 2 321 990,00 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

V Kasejovicích 11.1.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 12.01.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.01.2017