USNESENÍ z 35. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 12.10.2020 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/184/2020 - program 35. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/185/2020 - přidělení zakázky „Rekonstrukce lesní cesty U Aloisky“ firmě STRABAG, a.s. Provozní jednotka Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČO 60838744 s celkovou nabídkovou cenou 2 341 838,42 Kč bez DPH, tj. 2 833 624,49 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
  • RM/186/2020 - přidělení zakázky „Rekonstrukce polní cesty v Boučku“ firmě STRABAG, a.s. Provozní jednotka Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČO 60838744 s celkovou nabídkovou cenou 1 039 976,25 Kč bez DPH, tj. 1 258 371,26 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

V Kasejovicích 12.10.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 13.10.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.10.2020