USNESENÍ z 35. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Kasejovice konané dne 19. května 2009 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Souhlasí:

  • 387/2009 se zněním Smlouvy o dílo na stavbu „Oprava vnějších omítek a drenáže u synagogy v Kasejovicích
  • 388/2009 se zněním Smlouvy o dílo na stavbu „Dům s pečovatelskou službou – zateplení fasády“

V Kasejovicích dne19.05.2009

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 19.05.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.06.2009