Usnesení z 36. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 36. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 28. července 2005.

Rada obce Kasejovice:

Shválila:

 • 113/2005 smlouvu o poskytnutí dotace na ČOV Kasejovice mezi Plzeňským krajem a Obcí Kasejovice.
 • 114/2005 dohodu o nájmu, opravě a údržbě reklamní plochy mezi Obcí Kasejovice a s. r. o. EXE LOGISTICS CZ.
 • 115/2005 nabídku Parlamentu ČR ohledně prezentace obce na akci „Plzeňské dny v Senátu.
 • 116/2005 příspěvek na administraci a vyhodnocení projektu úspěšné žádosti Leader ČR.
 • 117/2005 program pracovního zastupitelstva a termín 4. 8. 2005.

Neschválila:

 • 118/2005 žádost JSDH Kasejovice o přebudování bytu správce v požární zbrojnici na nebytové prostory.

Nesouhlasí:

 • 119/2005 s návrhem KÚ Plzeňského kraje na financování dopravní obslužnosti v roce 2006.

Doporučuje zastupitelstvu obce:

 • 120/2005 řídit se schváleným podmínkami prodeje domu č. p. 360 a rozlišit cenu za byty mezi nájemníky, kteří splnili podmínku úhrady do 30.6.2005 a těmto poskytnou slevu a ty, kteří podmínku nesplnili.
 • 121/2005 stanovit prodejní cenu domu č. p. 297 ve výši 50 % znaleckého posudku s tím, že se kupující zaváže opravit dům v nejbližších letech.

Navrhuje:

 • 122/2005 v případě neuhrazení prodejní ceny za objekt bývalého Šumavanu do 30. 7. přenechat zprostředkování prodeje realitní kanceláři.
 • 123/2005 informovat veřejnost o prodeji domu č. p. 297 a v případě, že se dům neprodá do konce roku oslovit ohledně prodeje realitní kanceláři.

Pověřuje:

 • 124/2005 paní starostku osobním jednáním se zástupci KÚ Plzeňského kraje ohledně návrhu financování dopravní obslužnosti na rok 2006.

Bere na vědomí:

 • 125/2005 informace z obce.

Vyvěšeno na úřední desku: 28.07.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.08.2005