Usnesení z 37. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 37. mimořádného jednání Rady města Kasejovice konaného dne 15.3.2017 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/39/2017 - program 37. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/40/2017 - cenovou nabídku za účelem odkoupení pozemku parc. č. 1166/15 o výměře 951 m2 v k.ú. Kasejovice

V Kasejovicích 15.3.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 20.03.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.04.2017