USNESENÍ z 37. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Kasejovice konané dne 29. května 2009 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Rozhodla:

 • 403/2009 aby opravu komunikace Řesanice – Kotouň a zpevnění prostranství za radnicí v Kasejovicích provedla akciová společnost Strabag vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně a referencím

Schválila:

 • 404/2009 Smlouvu o dílo na „Oprava komunikace Řesanice – Kotouň a zpevnění prostranství za radnicí v Kasejovicích“ mezi Městem Kasejovice a a. s. Strabag

Jmenovala:

 • 405/2009 komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih ve složení:
  • předseda:
   • MVDr. Václav Červený, místostarosta města
  • členové komise:
   • Ing. Marie Čápová, starostka města JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje
   • Ing. Pavel Honzík, ředitel Plzeňského inspektorátu České školní inspekce
   • Svatava Šlaisová, ředitelka Mateřské školy Starý Smolivec
   • Alena Braunová, učitelka Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace

Pověřila:

 • 406/2009 Marii Řehořovou tajemníkem konkurzní komise

V Kasejovicích dne 29.05.2009

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 29.05.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.06.2009