Usnesení z 37. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 37. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 5. října 2005.

Rada obce Kasejovice:

Shválila:

  • 126/2005 Smlouvu o dílo zhotovení stavby „Rekonstrukce Základní školy Kasejovice – 2. etapa“

Vyvěšeno na úřední desku: 05.10.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.10.2005