USNESENÍ z 39. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.12.2020 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/232/2020 - program 39. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/233/2020 - návrh rozpočtu Mateřské školy Kasejovice na rok 2021 a výhledy rozpočtu Mateřské školy Kasejovice na roky 2022 a 2023
  • RM/234/2020 - odpisový plán Mateřské školy Kasejovice pro rok 2021
  • RM/235/2020 - návrh rozpočtu Základní školy Kasejovice na rok 2021 a výhledy rozpočtu Základní školy Kasejovice na roky 2022 a 2023
  • RM/236/2020 - odpisový plán Základní školy Kasejovice pro rok 2021
  • RM/237/2020 - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice č. P1/2020 uzavřené se Základní organizací Českého svazu chovatelů Kasejovice, z důvodu omezení činnosti příjemce dotace v souvislosti s protiepidemickými opatřeními vlády v roce 2020 a pověřuje paní starostku k podpisu
  • RM/238/2020 - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice č. P3/2020 uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Sokol Kasejovice, z důvodu omezení činnosti příjemce dotace v souvislosti s protiepidemickými opatřeními vlády v roce 2020 a pověřuje paní starostku k podpisu

SOUHLASÍ:

  • RM/239/2020 - s přijetím finančních darů ve výši 25 000 Kč na nákup hraček a herních prvků a 2 500 Kč na zakoupení knih a učebních pomůcek pro Mateřskou školu Kasejovice
  • RM/240/2020 - s přijetím finančních darů ve výši 13 000 Kč na nákup hraček a herních prvků a 2 500 Kč na zakoupení knih a učebních pomůcek pro Základní školu Kasejovice

V Kasejovicích 30.12.2020

Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 15.01.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.01.2021