Usnesení z 45. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 45. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 23.března 2006.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

  • 207/2006 informace z obce

Souhlasí:

  • 208/2006 s finančním příspěvkem na dopravní obslužnost
  • 209/2006 se zněním Smlouvy na provedení projektových prací a inženýrského dozoru – II. etapa rekonstrukce a přístavba tělocvičny
  • 210/2006 se zněním Smlouvy o financování akce z grantového schématu SROP

Schválila:

  • 211/2006 pronájem pozemků v k.ú. Kladrubce, č.624 PK 5.629 m2, 625 PK 6895 m2, 645 PK 3453 m2, 646/1 KN 15.066 m2, 646/4 KN 4.569 m2, 646/2 KN 191 m2, 750/3 KN 352 m2 a 660 KN 1.385 m2, celková výměra 37.540 m2 paní(***) za roční nájem 878,56 Kč na dobu neurčitou
  • 212/2006 pronájem pozemků v k. ú. Přebudov, Kladrubce, Podhůří, Kasejovice a Řesanice viz příloha za cenu 1 463,56 Kč na dobu neurčitou Zemědělskému výrobnímu družstvu Oselce
  • 213/2006 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice pro rodiče, v současnosti bytem Kotouň
  • 214/2006 žádost 33. junáckého oddílu Šíp Plzeň o povolení provozu letního tábora v době od 1. července do 15. července 2006 a sběru palivového dřeva pro provoz polní kuchyně

Vyvěšeno na úřední desku: 23.03.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.04.2006