Usnesení z 47. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 47. mimořádného jednání Rady města Kasejovice konaného dne 7. 11. 2017 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/168/2017 - návrh smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – Řesanice 11 a pověřuje paní starostku k podpisu
  • RM/169/2017 - program 47. jednání Rady města Kasejovice

V Kasejovicích 7.11.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 01.12.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.12.2017