Usnesení z 48. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 48. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 21.července 2006 v budově Obecního úřadu v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 251/2006 žádost pana (***) o příspěvek na motokrosový sport
 • 252/2006 žádost o vyjádření k záměru výstavby základnové stanice v k. ú. Podhůří
 • 253/2006 informace z obce

Schválila:

 • 254/2006 žádost TJ Sokol Kasejovice o příspěvek na provoz fotbalového kroužku starších žáků ve výši 9 500 Kč s tím, že čerpání příspěvku bude doloženo účtenkami
 • 255/2006 žádost TJ Sokol Kasejovice o příspěvek na provoz fotbalového kroužku starší přípravky ve výši 9 500 Kč s tím, že čerpání příspěvku bude doloženo účtenkami
 • 256/2006 žádost TJ Sokol Kasejovice o příspěvek na provoz fotbalového kroužku dorostu ve výši 8 000 Kč s tím, že čerpání příspěvku bude doloženo účtenkami
 • 257/2006 žádost TJ Sokol Kasejovice o příspěvek na uspořádání fotbalového turnaje starších žáků a starší přípravky ve výši 5 000 Kč s tím, že čerpání příspěvku bude doloženo účtenkami
 • 258/2006 žádost ČČK o příspěvek na uspořádání maškarního bálu pro děti v Kasejovicích a provoz organizace ve výši 3 000 Kč s tím, že čerpání příspěvku bude doloženo účtenkami
 • 259/2006 žádost Milana Šmída ml. o příspěvek na uspořádání nohejbalového turnaje „Memoriál Josefa Smrčky“ v Podhůří ve výši 1 500 Kč s tím, že čerpání příspěvku bude doloženo účtenkami
 • 260/2006 žádost JSDH Kasejovice o provoz kroužku mladých hasičů ve výši 5 000 Kč s tím, že čerpání příspěvku bude doloženo účtenkami
 • 261/2006 žádost SDH Kasejovice o příspěvek ve výši 3 000 Kč na uspořádání pouťového turnaje v kopané v Kladrubcích s tím, že čerpání bude doloženo účtenkami
 • 262/2006 žádost pana Petra Chaloupky o pořádání pouťového turnaje v petanque a uspořádání hudebního večera „Kasejovický music fest“ v letním kině
 • 263/2006 umístění loga „Tato akce je finančně podpořena obcí Kasejovice“ v případě čerpání příspěvku nad 3 000 z Programu přímé podpory neziskových organizací

V Kasejovicích 21. června 2006

Vyvěšeno na úřední desku: 21.06.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 07.07.2006