Usnesení z 56. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 56. mimořádného jednání Rady města Kasejovice konaného dne 11. 6. 2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/94/2018 - program 56. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/95/2018 - cenovou nabídku za účelem odkoupení pozemku parc. č. 496 o výměře
  • 120 m2 v k.ú. Kasejovice

V Kasejovicích 11.6.2018

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 18.06.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.07.2018