USNESENÍ z 56. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 56. schůze Rady města Kasejovice konané dne 30. července 2010 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

  • 578/2010 změny v rozpočtu města, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

V Kasejovicích dne 30.07.2010

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Josef VIKTORA, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.07.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.08.2010