USNESENÍ z 60. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 60. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 10.5.2022 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/79/2022 - program 60. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/80/2022 - přidělení zakázky „Úprava zpevněných ploch na parc. č. 503/5, Kasejovice“ firmě STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, provozní jednotka Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek za nabídkovou cenu 1 112 954,81 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

V Kasejovicích 10.05.2022

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 01.06.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.06.2022