Usnesení z 8. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 8. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 16.6.2015 na radnici v Kasejovicích (mimořádné jednání)

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/130/2015 - program 8. jednání Rady města Kasejovice

POVĚŘUJE:

  • RM/131/2015 - pana místostarostu k jednání o podmínkách převzetí stavby „Výstavba polních cest HPC-1 a VPC-5 v k.ú. Polánka u Kasejovic“

V Kasejovicích 16.6.2015

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 06.07.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.07.2015