Usnesení z 8. schůze Rady města Kasejovice

Usnesení z 8. schůze Rady města Kasejovice konané dne 27.června 2007 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schválila:

 • 96/2007 hospodaření Základní a Mateřské školy Kasejovice za r. 2006
 • 97/2007 hospodaření Základní a Mateřské školy Kasejovice za r. 2006 s fondy – rezervním, investičním, odměn a FKSP
 • 98/2007 inventarizaci majetku Základní a Mateřské školy Kasejovice k 31.12. 2006
 • 99/2007 rozdělení zisku (2 214,50 Kč) z r. 2006 Základní školy Kasejovice 20% (442,90 Kč) do fondu odměn a 80% (1 771,60 Kč) do rezervního fondu
 • 100/2007 rozdělení zisku (2 938,57 Kč) z r. 2006 Mateřské školy Kasejovice 20% (587,71 Kč) do fondu odměn a 80% (2 350,86 Kč) do rezervního fondu
 • 101/2007 návrh čerpání příspěvku na provoz v roce 2007 v Základní a Mateřské škole Kasejovice
 • 102/2007 žádost Základní školy Kasejovice o nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku – 2 ks tabule a mikroskopu s kamerou
 • 103/2007 prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu ve zdravotním středisku P. (***) do 31.12. 2007

Vzala na vědomí:

 • 104/2007 provoz Mateřské školy Kasejovice během letních prázdnin – červenec otevřeno, srpen zavřeno
 • 105/2007 uzavření školní družiny Základní školy Kasejovice během letních prázdnin
 • 106/2007 žádost Obce Oselce o opravu komunikace Řesanice – Oselce
 • 107/2007 návrh dohody o spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu se Sdružením Destinační management Český Západ
 • 108/2007 předběžnou zprávu o provedení archeologického průzkumu při akci „Vodovod Újezd
 • 109/2007 Informace z města

Ukládá:

 • 108/2007 starostce města zajistit odbornou analýzu stavu komunikace Řesanice-Oselce soudním znalcem

V Kasejovicích dne 27.6.2007

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 27.06.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.07.2007