Usnesení z 9. schůze Rady města Kasejovice

Usnesení z 9. schůze Rady města Kasejovice konané dne 27.července 2007 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schválila:

  • 111/2007 žádost paní (***) o přidělení bytu v domě č. p. 11 v Řesanicích

V Kasejovicích dne 27.7.2007

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 27.07.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.08.2007