Usnesení ze 13. schůze Rady města Kasejovice

Usnesení ze 13. schůze Rady města Kasejovice konané dne 16. ledna 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

  • 167/2007 odměny ředitelkám základní a mateřské školy
  • 168/2007 žádost Základní školy Kasejovice o nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a to pylonové tabule, elektrického sporáku a nábytku do učebny zpětně v roce 2007
  • 169/2007 záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 98

Bere na vědomí:

  • 170/2007 výpověď Romana Hojsy z pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 98

V Kasejovicích dne 16.1.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
Josef VIKTORA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 16.01.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.02.2008